creatieve generalist : superkrachten

creatieve generalist : superkrachten

De waarde van een creatieve generalist

Een creatieve generalist is een persoon met veel verschillende interesses en creatieve ambities. Omdat een creatieve generalist meestal niet het geijkte arbeidstraject volgt valt het lastig te labelen en is het vinden van een nauw sluitende functie een hele uitdaging.

Mijn ideale baan

Zo functioneer ik optimaal wanneer ik organisatie breed knopen kan leggen, verschillende rollen kan spelen en projecten onder mijn hoede heb en betrokken wordt bij het smeden van nieuwe plannen. Want op veelzijdig terrein kunnen inspringen, verbinden en helpen geeft mij voldoening en (nog meer) energie.

Hoe vind je een creatieve generalist?

Maar wat ben ik dan? Een projectmanager, operationeel organisator of chief happy alles? Intraperneur, supercheffer of rechterhand en geweten van de organisatie? Als ik al niet weet hoe je het moet noemen hoe weet een bedrijf mij dan te vinden?

Door de extra waarde van een creatieve generalist te laten zien!

Elke creatieve generalist is natuurlijk anders en binnen dit persoonlijkheidstype zijn weer types maar er zijn overeenkomstige sterke eigenschappen te benoemen. De 5 superkrachten.

1. Synthese

Twee of meer concepten combineren om daar iets nieuws uit te scheppen.
Extra waardevol omdat het leidt tot creatief oplossend vermogen.

2. Snel leren

Snel begrijpen van concepten en het oppikken van vaardigheden.
Extra waardevol omdat je opgedane kennis op heel andere gebieden weer kan toepassen.

3. Aanpassingsvermogen

Zich snel thuis voelen in veel situaties.
Extra waardevol omdat je verschillende rollen kan spelen afhankelijk van wat de klant nodig heeft.

4. Het grote plaatje zien

Zien hoe individuele ideeën aansluiten op een breder perspectief. Oog voor detail en helicopterview.
Extra waardevol bij brainstormsessies, grote projecten neerzetten en manieren vinden om dingen te verbeteren.

5. Verbanden leggen

Legt graag contact en helpt mensen elkaar begrijpen.
Extra waardevol omdat ze makkelijk communiceren met en leiding geven aan multidisciplinaire teams.

Voor de beelddenker

Anne Borms heeft een pakkende visual gemaakt voor werkgevers. Klik op de afbeelding om het nog beter te kunnen zien

 

PS

Net als die ene functietitel heeft dit type meerdere namen zoals het makkelijk uit te spreken multipotentionalite maar ik ben overtuigend een creatieve generalist, lees hier oa waarom.