De gnatholoog. De wat?

blog : uit de oude doos

De gnatholoog. De wat?


In een zeker verleden mocht ik een aantal keer naar de gnatholoog.

Dat was best eng want behalve dat ik door mijn tandarts was doorgestuurd had ik geen flauw benul wat mij te wachten stond, zo ware ik een fietsend slachtkalf.

Jammer

Het eerste wat hij tegen mij zei nadat ik mijn mond open deed was het gevleugelde woord ‘jammer’. Hij had geen keuze natuurlijk want anders was het consult ofwel de inventarisatie of er aan mij nog wat te verdienen valt volstrekt overbodig. Jammer dus.

De assistent keek alsof het allemaal normaal is, dat scheelt

Vervolgens wijdde hij uit over Herodotus, de vruchtbare Nijloevers van Egypte, het extreem vergevorderd ontwikkeld brein van een willekeurige Amerikaanse arts en Congo. Dit alles zo nu en dan onderbroken door een analyse van een deel van mijn lichaam, tenminste nadat ik op 1 been moest gaan staan of een touwtje met een knoop uit mijn mond moest laten trekken.

Doordat hij overwegend Latijn sprak en daarbij zijn ogen vernauwde om de waarheid ervan te benadrukken knikte ik zoet maar bleef mijn aandoening en hoe hij dit aan het oplossen was toch enigszins vaag.

Mijn verzekering is nu reeds bijna 2000 euro armer en ik een woest aantrekkelijk spalkje rijker.

Maar WTF is nou een gnatholoog?

Een gnatholoog is een beoefenaar van de gnathologie. Gnathologie is een medisch onderdeel van de tandheelkunde betreffende de kauworganen en de stoornissen daarvan. Mijn stoornis is een fietsval waarbij mijn kaak is ontwricht. Die zegt nu af en toe klak of zit op slot.